Selecteer een pagina

Wilt u één van de World Expo Dubai verkenners zijn?

De leerlingen van vandaag zijn de vakprofessionals van morgen die vorm en inhoud moeten geven aan de uitdaging voor de toekomst: de energietransitie in een circulaire economie. Een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Willen we jongeren van nu kansrijk opleiden voor een rol in de economie van de toekomst, zodat ze niet aan de zijlijn komen te staan én er genoeg vakmensen zijn voor de nieuwe beroepen in de circulaire economie, dan zullen we daar met het techniekonderwijs tijdig op moeten anticiperen. Doen we dat niet, dan zullen er onvoldoende geschoolde arbeidskrachten zijn om toekomstige werkzaamheden en beroepen te kunnen invullen. Met als resultaat dat we ook onvoldoende invulling kunnen geven aan de circulaire economie.

Om het techniekonderwijs te laten ervaren hoe landen, bedrijven en organisaties internationaal naar de circulaire economie kijken, dagen we techniekscholen uit Nederland en België uit om als verkenners mee te gaan tijdens de inspiratiereis naar de World Expo in Dubai, van 7 tot en met 11 november 2021. De verkenners krijgen de opdracht om de presentaties/verhalen van landen, bedrijven en organisaties met betrekking tot de circulaire economie te vertalen naar het benodigde techniekonderwijs en de benodigde competentie skills van leerlingen om in de toekomst aansluiting te kunnen blijven houden of vinden met het bedrijfsleven.

De verkenners presenteren hun ideeën en inspiratie om het techniekonderwijs toekomstproof te maken voor de circulaire economie, tijdens de internationale techniekconferentie op 2 december 2021 in Eindhoven.

Wilt u één van de verkenners zijn? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar maurice@ambaum.nl. We sturen u dan de factsheet met programma en kosten toe.